2 Comments

  1. Julianto Soleh on July 16, 2022 at 4:55 am

    bandungnya daerah mana ya, atau nama jalannya tq

  2. swssn silver wulan salwa safira nayla on July 16, 2022 at 5:08 am

    dimana itu

Leave a Comment